کفسابی در تهران یک مجموعه خدماتی است که امروزه در شهر تهران و همچنین تمامی شهر های کشور انجام می شود و بسیار پر طرفدار است. این خدمات توسط شرکت های مختلف، با قیمت های مختلف در تمامی نقاط پایتخت انجام می شوند.